INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY CZASU

24.10.2014 14:56

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie  w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, w nocy z 25 na 26 października 2013 r. informuje, że:

           Linia N1 – przyjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.55 czasu letniego zakończy kurs, odjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.00 czasu zimowego w kierunku Łukasiewicza.

           Linia N2 – przyjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.55 czasu letniego zakończy kurs, odjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.00  czasu zimowego w kierunku Bł.  Karoliny.


Zmiany w rozkładach jazdy linii 15, 17, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 49 oraz nowa linia nr 59 - od 1 listopada br.

24.10.2014 13:51

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że z dniem 1 listopada br. w związku z trwającym wdrażaniem jednolitego systemu informacji o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie, zmianie ulegają rozkłady jazdy linii nr: 15, 17, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 49 oraz linii nocnych N1, N2 i N3. Ponadto zostaje uruchomiona nowa linia o nr 59 umożliwiająca dojazd mieszkańcom ul. Architektów i Zawiszy Czarnego do centrum miasta. Ponadto zmiany na w/w liniach obejmują:

Linia nr 15 – wydłużenie wszystkich kursów od i do ul. Jarowej z likwidacją wjazdu (przejazdu) przez ul. Matuszczaka oraz wprowadzeniem w kursach na ul. Cienistą przejazdu przez pętlę autobusową przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 na ul. Lwowskiej, zmiany w godzinach kursowania autobusów,

Linia nr 17 – skierowanie wszystkich kursów realizowanych dotychczas przez Al. Witosa, trasą przez ul. Wiktora, Kotuli; zmiany w godzinach kursowania autobusów dostosowane do linii nr 34

Linia nr 25 – zwiększenie ogólnej ilości kursów, zmiany w godzinach kursowania autobusów,

Linia nr 26 – zwiększenie ogólnej ilości kursów, zmiany w godzinach kursowania autobusów,

Linia nr 29 – niewielkie korekty czasów przejazdów autobusów,

Linia nr 33 – zwiększenie ilości kursów, uruchomienie kursowania w soboty, niedziele i święta,

Linia nr 34 – zwiększenie ilości kursów, zmiany w godzinach kursowania autobusów dostosowane do linii kursów linii nr 17 oraz skierowanie linii ul. Paderewskiego i Krzyżanowskiego, zamiast części Al. Rejtana i Niepodległości,

Linia nr 35 – zmiany w godzinach kursowania autobusów dostosowane do linii kursów linii nr 34,

Linia nr 36 – zmiany w godzinach kursowania autobusów,

Linia nr 38 – wydłużenie wszystkich kursów kończących i rozpoczynających bieg na ul. Przemysłowej do i od ul. Zwięczyckiej MPWiK, zmiany w godzinach kursowania,

Linia nr 49 - zmiany w godzinach kursowania autobusów,

Linia nr 59 – nowa linia z trasą przejazdu: Bardowskiego – Plac Wolności – Cieplińskiego – Lisa Kuli – Dąbrowskiego – Podkarpacka – 9 Dywizji Piechoty – Zawiszy Czarnego – Architektów – Przemysłowa
Linia N1 -
zmiany w godzinach kursowania autobusów,
Linia N2 - zmiany w godzinach kursowania autobusów,
Linia N3 - zmiany w godzinach kursowania autobusów.

Rozkłady jazdy w/w linii dostępne są na stronie internetowej ZTM oraz sukcesywnie wywieszane są na przystankach.


Zmiany godzin otwarcia - Punkt Obsługi Podróżnego ul. Miłocińska

23.10.2014 14:58

W dniach od 24.10.2014 r.  -  do 26.10.2014 r. NIECZYNNE
W dniach  od  27.10.2014 r. – 31.10.2014 r.  będzie czynne od 6:00 do 13:30

 Najbliższy Punkt Obsługi Podróżnego Rzeszów ul. Wyzwolenia


Informacja o dodatkowej komunikacji w okresie Wszystkich Świętych

20.10.2014 10:10

I N F O R M A C J A      D L A      P A S A Ż E R Ó W

            Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, o dodatkowych kursach autobusów komunikacji miejskiej w okresie święta „Wszystkich Świętych”:

1.    W dniu 31 października br. zwiększona zostanie w godz. 10.00 – 17.00 dotychczasowa ilość kursów linii nr 15. Autobus będzie kursował w w/w okresie czasu co ok. 20 min.

2.    Na dni 1 i 2 listopada br. uruchomione zostaną linie specjalne: „A”, „B”, „C”, „D”, „F”, „G”, „H”, „K”, „M”, „S”, wg poniższych tras:

„A”: Matuszczaka pętla -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy Podkarpacka Politechnika, Dąbrowskiego Instytut  Muzyki, Dąbrowskiego pawilony, Cieplińskiego,  Piłsudskiego UW, Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

 „B”:  Hetmańska-stadion  -  cmentarz Wilkowyja

z  przystankami  przy Hetmańska ZS Mech,  Hetmańska przychodnia,    Cieplińskiego, Piłsudskiego UW,  Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

„C”:  Mikołajczyka pętla  -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy Ofiar Katynia kładka, Wyzwolenia/ Ofiar Katynia,  Wyzwolenia kościół, Okulickiego osiedle, Krakowska/Sportowa, Piłsudskiego UW,  Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

„D”:  Obr. Poczty Gdańskiej pętla  -  cmentarz Wilkowyja

z  przystankami  przy  Obrońców  Poczty  Gdańskiej,  Wyzwolenia/Ofiar Katynia, Wyzwolenia kościół, Lubelska lecznica,  Marszałkowska osiedle,  Piłsudskiego UW, Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

„F”:  Wita Stwosza/Langiewicza  -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy W. Stwosza kościół, Wyspiańskiego, Witosa lodowisko, Witosa Jedn. Wojskowa,  Krakowska/Sportowa, Piłsudskiego UW, Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

„G”: Miła Dom Kultury -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy Miła/Strażacka, Strażacka, Robotnicza cmentarz, Łukasiewicza pętla, Łukasiewicza/Krokusowa, Sikorskiego Katedra, Rejtana/Paderewskiego, Rejtana cmentarz, Lwowska cmentarz,

„H”:  Bł. Karoliny  -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy Bł. Karoliny/Sanocka, Bł. Karoliny/Strzyżowska, Witosa lodowisko, Witosa Jedn. Wojskowa,  Krakowska/Sportowa, Piłsudskiego UW, Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

„K”:  Poselska pętla  -  Malawa OSP

z  przystankami  przy Budziwojska kapliczka, Jana Pawła II/Budziwojska, Jana Pawła II/Zakątkowa, Jana Pawła II OSP, Kwiatkowskiego hotel, Kwiatkowskiego/Jachowicza, Kwiatkowskiego/Koło, Kwiatkowskiego 05, Kwiatkowskiego/Strażacka, Kwiatkowskiego Dom Studenta, Powst. Warszawy Dom Studenta, Powst. Warszawy/Graniczna, Rejtana/Paderewskiego, Paderewskiego kościół, Słocińska cmentarz, Słocińska/Pileckich, Słocińska 10; Malawa skrzyżowanie, Malawa OSP

„M”:  mjr. Kopisto Uniwersytet  -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy Podwisłocze U. Skarbowy, Powst. Warszawy Dom Studenta, Powst. Warszawy/Graniczna, Rejtana/Paderewskiego, Rejtana cmentarz, Lwowska cmentarz,

„S”:  Krakowska/Ceramiczna  -  cmentarz Wilkowyja

z przystankami przy Krakowska cmentarz, Krakowska/Mielecka, Krakowska galeria, Krakowska szpital, Krakowska/Sportowa, Piłsudskiego UW, Plac Wolności, Lwowska cmentarz,

 

W dniach 1 i 2  listopada 2014 r. autobusy linii:

„A”, „F”, „G” „M” i „S” – kursować będą w godz. 9.00 do 17.30 co ok. 20 min.

„B”, „H” – kursować będą w godz. 9.10 do 17.30 co ok. 20 min.

„C” – kursować będzie w godz. 9.05 do 17.40 co ok. 20 min

„D” – kursować będzie w godz. 8.55 do 17.30 co ok. 20 min.

„K” – kursować będzie od godz. 9.00 do 17.00 co ok. 45 min.

 

Na liniach specjalnych w dniach 1 i 2 listopada br. obowiązują ceny biletów jak dla pozostałych linii miejskich, zachowują ważność wszystkie bilety okresowe (sieciowe, miesięczne trasowane, pięciodniowe i semestralne), jak również uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.  Przystanki,  na  których będą zatrzymywać się autobusy linii specjalnych oznaczone będą tabliczką:  „Linia specjalna – znicz”.

W dniu 1.11.2014 r. od godz. 9.00 do godz. 16.30 czynne będą punkty sprzedaży biletów przy: ul. Grottgera 22, ul. Lisa Kuli 20, Placu Wolności, al. Powstańców W-wy, al. Wyzwolenia, ul. Miłocińskiej i ul. Dąbrowskiego. W tych samych godzinach, w rejonie cmentarza na ul. Cienistej uruchomiony zostanie dodatkowy punkt sprzedaży biletów.

            W dniach 1 i 2 listopada br. w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Konfederatów Barskich, dla autobusów linii nr 1 i 11 ustanowione będą dwa przystanki przy Al. Żołnierzy I Armii WP. w kierunku Załęża (na odcinku od skrz. z ul. Morgową do skrz. z ul. Solidarności).


Informacja o zmianie tras przejazdu niektórych linii komunikacji miejskiej w dniach 18 i 19 października br.

16.10.2014 10:09

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w związku z organizowanymi w dniach 18 i 19 października br. imprezami sportowymi nastąpi zmiana tras przejazdu niektórych linii komunikacji miejskiej.

 SOBOTA (18.10.2014)

w godz. ok. 8.00 – 14.00 zamknięte dwa pasy ruchu po stronie Urzędu Skarbowego i Millenium Hall.

Linia nr 2 – (kier. Al. Rejtana); do ul. Kilara trasą bez zmian, następnie ul. Podwisłocze, Al. Powstańców W-wy do Al. Rejtana (Armii Krajowej), powrót  trasą bez zmian.

Linia nr 11 (kier. Niepodległości); do Powstańców W-wy WSK trasą bez zmian, następnie prosto do Al. Rejtana, ul. Niepodległości.

Linia nr 26 (kier. Cienista); do Powstańców W-wy WSK trasą bez zmian, następnie prosto do Al. Rejtana, Niepodległości i dalej trasą bez zmian.

w godz. ok. 11.30 – 12.30 zamknięty Most Zamkowy, ul. Kilara (po stronie hali Podpromie)

Linia nr 2 – (kier. Al. Rejtana); do Lisa Kuli trasą bez zmian, następnie ul. Hetmańską, Powstańców W-wy do Al.  Rejtana, powrót  trasą bez zmian.

Linie nr 10 i 31 (kier. Zalesie); do ul. Szopena trasą bez zmian, następnie ul. Hetmańską; Powstańców W-wy do ul. Kwiatkowskiego,

Linie nr 5, 6, 12, 13 i 37 (kier. Pl. Wolności) przejazd ul. Szopena (za zamkiem) z pominięciem ul. Kilara.

 

NIEDZIELA (19.10.2014)

w godz. ok. 5.00 – 16.30 zamknięta ul. Kwiatkowskiego (prawy pas w stronę ul. Jana Pawła II)

w godz. ok. 6.00 – 16.30 zamknięta ul. Kopisto, ul. Podwisłocze.

w godz. ok. 8.30 – 16.00 zamknięta ul. Szopena i ul. Targowa

Linia nr 2 – (kier. Al. Rejtana); do Lisa Kuli trasą bez zmian, następnie ul. Hetmańską, Powstańców W-wy do Al.  Rejtana, powrót  trasą: Al. Rejtana do Powst. W-wy, ul. Hetmańską, Lisa Kuli i dalej trasą bez zmian

Linia nr 5(kier. Matysówka); do Bardowskiego trasą bez zmian, następnie Pl. Wolności, Al. Cieplińskiego, Lisa Kuli do ul. Hetmańskiej  dalej trasą bez zmian, powrót trasą: Matysówka do ul. Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego; Al. Piłsudskiego; Dworzec PKP, Siemieńskiego i dalej trasą bez zmian

Linia nr 6 (kier. Malawa) ; do Krakowskiej trasą bez zmian, następnie Al. Cieplińskiego, Lisa Kuli, ul. Hetmańską i dalej do Malawy trasą bez zmian, powrót trasą: Malawa do ul. Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego; Al. Piłsudskiego i dalej trasą bez zmian

Linia nr 10 (kier. Zalesie); do Mochnackiego trasą bez zmian, następnie Lisa Kuli, ul. Hetmańską, Al. Powstańców W-wy trasą bez zmian do ul. Łukasiewicza. Powrót trasą: Łukasiewicza – Powstańców W-wy bez zmian, następnie ul. Hetmańską, Lisa Kuli, Mochnackiego i dalej trasą bez zmian

Linia nr 11 (kier. Niepodległości); do Powstańców W-wy WSK trasą bez zmian, następnie prosto do Al. Rejtana, ul. Niepodległości. Powrót trasą: Al. Niepodległości, Al. Rejtana, Al. Powst. W-wy i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 12 (kier. Budziwojska); do ul. Bardowskiego trasą bez zmian, następnie Pl. Wolności; Al. Cieplińskiego, Lisa Kuli, ul. Hetmańską; Powst. W-wy do ul. Sikorskiego, Strażacką, Miłą, Gościnną do Jana Pawła II dalej trasą bez zmian do ul. Budziwojskiej. Powrót trasą: Budziwojska do ul. Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP, Siemieńskiego i dalej trasą bez zmian;

Linia nr 13 (kier. Niepodległości); do Marszałkowskiej trasą bez zmian, następnie Al. Cieplińskiego; Lisa Kuli; ul. Hetmańską; i dalej trasą bez zmian; Powrót trasą: do ul. Hetmańskiej trasą bez zmian, następnie Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego, ul. Marszałkowską i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 26 (kier. Cienista); do Powstańców W-wy WSK trasą bez zmian, następnie prosto do Al. Rejtana, Niepodległości i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą: Cienista do ul. Niepodległości bez zmian, następnie Al. Rejtana, Al. Powst. W-wy, ul. Hetmańską i dalej bez zmian

Linia nr 31 (kier. Miła); do Marszałkowskiej trasą bez zmian, następnie, Al. Cieplińskiego, Lisa Kuli, ul. Hetmańską, Al. Powst. W-wy, ul. Sikorskiego, ul. Strażacką do ul. Miłej. Powrót trasą: Miła do Al. Powst. W-wy trasą bez zmian, następnie ul. Hetmańską, Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego, do ul. Marszałkowskiej i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 37 (kier. Przylasek); do Bardowskiego trasą bez zmian, następnie Pl. Wolności, Al. Cieplińskiego, Lisa Kuli, ul. Hetmańską i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą: Przylasek do ul Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego, Al. Piłsudskiego, Dworzec PKP, ul. Siemieńskiego i dalej trasą bez zmian.

Dodatkowo w związku z w/w imprezą (niedziela 19.10.2014r.) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na Al. Powst. W-wy (Stadion Miejski) do i na ul. Dąbrowskiego, Lisa Kuli, Al. Cieplińskiego, Al. Piłsudskiego; Pl. Wolności, polegające na zajętym przez uczestników biegu prawym pasie ruchu. Autobusy przemieszczać będą się lewym pasem ruchu z obowiązkiem zatrzymywania się na wysokości zatok przystankowych, z zachowaniem należytej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów. Przejazd przez Pl. Śreniawitów (Lisa Kuli – Hetmańska) odbywał się będzie tylko dla autobusów. Na odcinkach nie objętych objazdami obowiązują czasy odjazdów wg rozkładu jazdy.


Utrudnienia na liniach 9, 13, 18, 25 i 26

10.10.2014 08:57

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w związku z robotami drogowymi prowadzonymi na ul. Wyzwolenia autobusy linii nr 9, 13, 18, 25, 26 w dniu 10.10.2014r. (piątek) w godz. ok. 9.30 do ok. 15.30 pojadą objazdami:

Linia nr 13, 18, 25, 26 – trasą z pominięciem przystanków Marszałkowska, Lubelska, Wyzwolenia  WORD (w obu kierunkach). Objazd przebiegać będzie przez ul. Krakowską, Okulickiego.

Linia nr 9  - trasą z pominięciem przystanków Wyzwolenia i Okulickiego. Objazd przebiegać będzie przez ul. Marszałkowską, Krakowską i dalej trasą bez zmian.

Na trasie objazdów obowiązują wszystkie przystanki.


Ogłoszenie o sprzedaży używanych składników rzeczowych

07.10.2014 15:23

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe informacje zawierają dołączone załączniki. Ofertę należy złożyć do dnia 22 października 2014r. do godz. 9.45.

Ogłoszenie o sprzedaży mebli
załącznik nr 1 - wykaz majątku
załącznik nr 2


INFORMACJA dla pasażerów linii 12, 21, 31, 40

06.10.2014 14:41

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że na polecenie Prezydenta Miasta Rzeszowa przystanek komunikacyjny „Kwiatkowskiego zapora 02” nie zostanie przeniesiony.

Ogłoszenie o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży używanych składników rzeczowych.

02.10.2014 19:11

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje o wynikach pisemnego przetargu na sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe informacje w załączeniu.


Zmiana godzin otwarcia-Punkt Obsługi Podróżnego ul. Miłocińska

01.10.2014 14:54

W dniu 02.10.2014 r.  w godzinach  9:00–11:00 NIECZYNNE 

 

Najbliższy Punkt Obsługi Podróżnego Rzeszów ul. Wyzwolenia


Informacja dla użytkowników systemu transakcyjnego mPay

26.09.2014 12:08

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w dniu
26 września 2014 (piątek) wystąpiła awaria systemu mPay, w związku z czym system może działać niestabilnie.

Firma mPay S.A. zapewnia, że w chwili obecnej trwają prace mające na celu przywrócenie pełnego funkcjonowania usług mPay. Komunikat o awarii systemu został również umieszczony na stronie http://www.mpay.pl/pl/news/c/1/aktualnosci

Przepraszamy za niedogodności związane z niedostępnością serwisu.


Zmiany rozkładów jazdy linii nr 2, 6, 10, 16, 21, 36, 40, 42 oraz rozkład nowej linii nr 49 od 1 października br.

25.09.2014 08:08

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że z dniem 1 października br. w związku z trwającym wdrażaniem jednolitego systemu informacji o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie, zmianie ulegają rozkłady jazdy linii nr 2, 6, 10, 16, 21, 36, 40 i 42 oraz uruchomiona zostaje nowa linia nr 49, która powstała z wyłączenia z linii nr 36 kursów realizowanych z ul. Św. Rocha na ul. Przemysłową.

Zmiany:

1.       Na liniach nr 2, 6, 10 i 16 zmiany polegają na korekcie godzin odjazdów z przystanków, na wnioski Pasażerów.

2.       Trasa linii nr 21 została wydłużona od P. Kilińskiego przez
Pl. Wolności, Rejtana, Kopisto, Podwisłocze, Kwiatkowskiego,
Jana  Pawła II, Budziwojską, Poselską do pętli w Przylasku. Linia kursuje w dni nauki szkolnej.

3.       Trasa linia nr 36 została wydłużona do pętli na ul. Bł. Karoliny przez ul. Krakowską i Kotuli

4.       Zmodyfikowano trasę linii nr 40, która dotychczas z al. Powstańców Warszawy skręcała w Sikorskiego, po zmianie z Powstańców Warszawy skręcać będzie w Kwiatkowskiego i dalej pojedzie Strażacką do Sikorskiego i dalej bez trasą zmian.

5.       Linia 42 zostaje wydłużona, tworząc linię okrężną z ul. Błogosławionej Karoliny, Strzelniczą, Krajobrazową, Witosa, Krakowską,  Piłsudskiego, Pl. Wolności, Targową, Szopena, Kilara, Lisa Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Krakowską, Witosa, Krajobrazową, Strzelniczą do pętli na Bł. Karoliny.

6.       Uruchomiona zostanie nowa linia nr 49, która powstała z wyłączenia z linii nr 36 kursów realizowanych z ul. św. Rocha na ul. Przemysłową. Page 1 of 2 (16): 1 2 

Zobacz rozkład jazdy w telefonie

 

http://m.ztm.erzeszow.pl

 


Kup bilet przez komórkę:

 

Notoryczni gapowicze zostaną wpisani do Rejestru Dłużników w BIG Info Monitor.


 

Prezydent RP w Rzeszowie

24.10.2014 13:56 by www.rzeszow.pl via UM Rzeszow (http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci.rss)

W najbliższą niedzielę – 26 października, w Rzeszowie, na zaproszenie prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca będzie gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 


Prezydent Rzeszowa odznaczony Medalem Pro Patria

23.10.2014 14:50 by www.rzeszow.pl via UM Rzeszow (http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci.rss)

22 października w Ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca z przedstawicielami organizacji kombatanckich. W spotkaniu uczestniczyła Minister Bożena Żelazowska – zastępca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 


100. rocznica wymarszu Strzelców Budziwojskich

23.10.2014 14:49 by www.rzeszow.pl via UM Rzeszow (http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci.rss)

W niedzielę, 26 października, na rzeszowskim osiedlu Budziwój odbędą się uroczystości rocznicowe upamiętniające wymarsz 22-osobowego oddziału strzelców do Legionów Józefa Piłsudskiego.

 


Konferencja "Bezpieczny w pracy"

22.10.2014 14:18 by www.rzeszow.pl via UM Rzeszow (http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci.rss)

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie oraz Politechnika Rzeszowska serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję pt. „Bezpieczny w pracy”.

 


Odsłonięcie pomnika Jana Pakosławica

22.10.2014 12:23 by www.rzeszow.pl via UM Rzeszow (http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci.rss)

26 października 2014 o godzinie 11.00, w Rzeszowie zostanie odsłonięty pomnik Jana Pakosławica, pierwszego właściciela Rzeszowa. Stanie on na skwerze znajdującym się pomiędzy gmachem NFZ a zamkiem Lubomirskich, w sąsiedztwie wiekowego platana klonistego.